Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 71621000-7
Názov predmetu zákazky: návrh náhradnej výsadby, Osadzovací vytyčovací plán a Technickú správu k PD návrhu na náhradnú výsadbu drevín v areáli FNsP Žilina.
Predpokladaná hodnota: 1800 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 19.01.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 24.01.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena