Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » SP

SP
CPV: 45215100-8,45215140-0, 60000000-8
Názov predmetu zákazky: Zmena dokončenej stavby FNsP Žilina, ERCP pracovisko na odd. Gastroenterológie stavebnou úpravou
Predpokladaná hodnota: 238 810,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 17.01.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 09.02.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena