Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 48730000-4 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Názov predmetu zákazky: ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Predpokladaná hodnota: 127 212,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 18.1.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 01.02.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena