Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50422000-9
Názov predmetu zákazky: Opravy a údržba chirurgických zariadení RAMENO TRIMANO FORTIS výmenným spôsobom za nový , SERV-I-G-TRIM.: 1 kompl.
Predpokladaná hodnota: 6842,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 18.1.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 20.1.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena