Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 45421131-1
Názov predmetu zákazky: dodanie a montáž dverí Chirurgia operačná sála č.3
Predpokladaná hodnota: 1748,27 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 13.01.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 16.01.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena