Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 35125300-2
Názov predmetu zákazky: montáž kamery v areáli pri dočasných parkoviskách LDCH
Predpokladaná hodnota: 594 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 11.01.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 12.01.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena