Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50421000-2
Názov predmetu zákazky: Oprava a údržba lekárskeho zariadenia: digitálneho volumetra SiroDAT , diagnostika vady, testovanie, práca, materiál, doprava.
Predpokladaná hodnota: 1380,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 12.1.2023
Termín predloženia cenovej ponuky: 16.1.2023

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena