Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 90520000 Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom
Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie likvidácie a spracovania nebezpečného odpadu.
Predpokladaná hodnota: 358400,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 19.7.2022
Termín predloženia cenovej ponuky: 18.8.2022

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena