Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » S

S
CPV: 50421000-2
Názov predmetu zákazky: Servis / oprava, diagnostika vady, USG Logiq E9 výmenou celého bloku kryštálov vrátane zapožičania náhradnej sondy počas doby opravy, doprava, práca.
Predpokladaná hodnota: 4290,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 24.11.2021
Termín predloženia cenovej ponuky: 26.11.2021

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena