Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013 » T

T
CPV: 33141310-6,60000000-8
Názov predmetu zákazky: Striekačka injekčná bez ihly 1 ml
Predpokladaná hodnota: 8000,00 EUR bez DPH
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 08.01.2021
Termín predloženia cenovej ponuky: 13.01.2021

 

Download

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena