Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
T 44111530-5 elektroinštalačný materiál 232,09 26.04.2024 29.04.2024 Download
T 31681410-0 elektroinštalačný materiál 2967,75 26.04.2024 29.04.2024 Download
S 77211500-7 ošetrenie drevín v areáli FNsP Žilina 8865 26.04.2024 29.04.2024 Download
S 90500000-2 Vyčerpanie objemu a prečistenie ČOV v CPLDZ 95,20 19,04 24.04.2024 Download
T 39525800-6 - Handry na čistenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Handry 11410,00 26.4.2024 6.5.2024 Download
S 50420000-5 Opravy a údržba lekárskych a chirurgických zariadení RESEKTOSKOPOV OLYMPUS: 1./ A22021A : Výmena vonk.plášť, 27 Fr. 2 ventily, rotač. :1 ks 2./ A22041A : Výmena vnútorný plášť, 24Fr. na 27Fr. 1837,13 25.4.2024 29.4.2024 Download
S 50420000-5 Opravu a údržbu lekárskeho zariadenia Ventilátora Maquet Servo- i, s.n. 92543, vrátane náhradných dielov, výmeny údržbovej sady a záložných batérií, dopravy, práce. 2294,10 25.4.2024 29.4.2024 Download
T 33124100-6 – Diagnostické prístroje BODYPLETYZMOGRAF S PRÍSLUŠENSTVOM 69612,33 25.04.2024 31.5.2024 Download
S 71356300-1 technická prehliadka priestorov a kontrola existujúcich zabezpečovacích prostriedkov v areáli v nemocnici 4800 25.04.2024 25.04.2024 Download
S 50531200-8 Zabezpečiť BTK na dvojramenných strop statívoch 2975,00 24.04.2024 30.04.2024 Download
T 39525800-6 Poťahy na mopy 1715,00 24.4.2024 26.4.2024 Download
T 33124100-6 videolaryngoskop 1305,00 24.04.2024 26.04.2024 Download
T 31681410-0 elektroinštalačný materiál 2062,24 18.04.2024 24.04.2024 Download
T 33124100-6 exalt model b single use ronchoscope large 1835,00 23.04.2024 25.04.2024 Download
T 39173000-5 Regálový systém pre sklad potravín 4890,00 23.4.2024 25.4.2024 Download
T 44115000-9 stavebný materiál 2421,38 12.04.2024 23.04.2024 Download
S 50530000-9 rozobratie zriadenia, previnutie statora, vyčistenie, výmena ložísk, poskladanie, pretesnenie a odskúšanie 228 18.04.2024 23.04.2024 Download
SP 44221230-6 montáž automatických dverí na oddelení Gastroenterológie 7749,05 17.04.2024 23.04.2024 Download
SP 45000000-7 výmena okna a balkónového okna a balkónových dverí na oddelení Psychiatria 1947,75 18.04.2024 23.04.2024 Download
SP 45421131-1 montáž deliacej priečky na oddelení Gastroenterológie 2939,61 17.04.2024 23.04.2024 Download
T 33651000 Antiinfektíva 778689,01 15.4.2024 14.5.2024 Download
T 33696100,38434520 Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny a prenájom automatického imunohematologického analyzátora 154806,06 19.4.2024 20.5.2024 Download
T 35113490-0 Ochranný plášť 41990,00 19.4.2024 30.4.2024 Download
S 33111000-1 Prenájom C-ramena 8328,00 19.4.2024 23.4.2324 Download
T 38634000-8 trinokulárny mikroskop 2179,00 19.04.2024 23.04.2024 Download
S 50312000-5 Oprava systémovej jednotky praca a doprava 2974,00 19.04.2024 23.04.2024 Download
T 33192200-4 Instrumentačný stolík na operačnú sálu 1919,00 19.4.2024 23.4.2024 Download
T 31219000-4 Gumové poklopy na nerezové polievkové misky RIEBER 1220,00 19.4.2024 23.4.2024 Download
T 39141200-4 Samostatne stojace nerezové dvojdrezy lisované 1736,00 19.4.2024 23.4.2024 Download
T 35125100-7 Snímače : Senzor pre regionálnu oximetriu kat.č. 3756 : O3 2720,00 18.4.2024 22.4.2024 Download
T 44320000-9 elektroinštalačný materiál 2722,52 16.04.2024 18.04.2024 Download
S 50710000-5 oprava stĺpika fotobunky na výjazdovej rampe 119,60 15.04.2024 18.04.2024 Download
SP 45233223-8 asfaltérske práce v areáli FNsP Žilina 8408,95 16.04.2024 18.04.2024 Download
S 35125300-2 inštalácia a nastavenie kamier v objekte Kuchyňa 2484,90 15.04.2024 18.04.2024 Download
S 50710000-5 oprava kábelovej ústredne TV 446,67 16.04.2024 18.04.2024 Download
SP 45432000-4 rekonštrukcia podlahy - nefrologická ambulancia PK II 6388,72 16.04.2024 18.04.2024 Download
T 31681410-0 elektroinštalačný materiál 943,51 16.04.2024 18.04.2024 Download
T 44421700-4 Kovové schránky 2854,44 17.4.2024 19.4.2024 Download
T 33917000-1 ROLLBOARD, podložka pod pacienta 2100,00 17.4.2024 19.4.2024 Download
T 39222200-6 Podnosy sklolaminátové pre transport stravy tabletovým systémom 1665,00 16.4.2024 18.4.2024 Download
T 31110000-0 elektromotor 1 1kW 2 poly B3 do sušičky 209 11.04.2024 16.04.2024 Download
T 18130000-9 špeciálne pracovné odevy Blúzy s krátkym rukávom 69315,10 15.4.2024 23.4.2024 Download
T 39130000-2 Kancelársky nábytok 1800,00 15.4.2024 17.4.2024 Download
S 98371200-6 zabezpečenie zvozu exitov ohrebnou službou v ežime 24/7 2999,00 11.04.2024 15.04.2024 Download
T 33652000-5 Nový liek na ONKO 2882086 27.3.2024 29.4.2024 Download
T 33661000-1 Liečivá pre nervový systém 46727,39 27.3.2024 29.4.2024 Download
T 33622000-6 Liečivá pre srdcovocievny systém 24761,45 27.3.2024 30.4.2024 Download
T 33621200-1 Antihemoragiká- nový liek 52663,52 09.04.2024 13.5.2024 Download
T 03460000-2 Buničina 17820,00 10.4.2024 19.4.2024 Download
T 33141112-8 Náplasti č. 1,č.4, č.5 28507,92 04.04.2024 15.04.2024 Download

«« 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 79 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena