Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
T 33141110-4 Chirurgické obväzy -elastické (pruban) 9770,50 28.09.2023 11.10.2023 Download
SP 45420000-7 dodávka a montáž nábytku a posuvných dverí 2650 26.09.2023 27.09.2023 Download
S 72263000-6 aktualizácia softvéru na rozpoznávanie EČV 480 26.09.2023 27.09.2023 Download
T 33000000-0 Thopaz digitálna hrudná drenáž, kanister, hadica jednoducha 5 005,98 27.092023 29.09.2023 Download
S 50514000-1 Opravy a údržba kovových nádob – AUTOKLÁVOV STERIPAK č.1,2,3,4 : 7 ks, výmena tesnení dvier 66, Selectomat, Securex, Sterivap : 7 ks, Mazivo Barrierta L55/0 : 4 ks, testovanie, ND, doprava, práca . 1870,50 27.9.2023 29.9.2023 Download
SP 45111200-0 zemné práce Parkovisko III. etapa v staničení od 0,60 po 0,78 m. 14781,75 22.09.2023 26.09.2023 Download
O 50000000-5 Oprava oxylog transportný ventilátor 2626,26 25.09.2023 27.09.2023 Download
T 24455000-8 – Dezinfekčné prostriedky 33741300-9 – Dezinfekčné prostriedky na ruky 33631600-8 – Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY 622 343,44 25.09.2023 23.10.2023 Download
T 33112340-3, 33112000-8, 60000000-8 TOP 2 D Echokardiografický USG systém najvyššej triedy 138 632,63 22.09.2023 24.10.2023 Download
S 50750000-7 oprava výťahu urgent lôžkový 147 21.09.2023 22.09.2023 Download
T 32581100-0 Sieťové káble, MS Office, Sťahovacia páska 1020,00 19.9.2023 21.9.2023 Download
S 50430000-8 Oprava a údržba presných zariadení : Inkubátora BINDER C150, s. n. : 09-14987, kalibrácia inkubátora, ND, doprava, práca. 2533,50 19.9.2023 22.9.2023 Download
P 45231223-4 Rozšírenie existujúceho centrálneho rozvodu medicinálneho kyslíka na oddeleniach Neurológie, Interné 2C, 4A a 4C 19282,51 19.09.2023 13.10.2023 Download
T 32324000-0 Televízory,konzoly 1934,16 19.9.2023 21.9.2023 Download
T 33141111-1 Priľnavé chirurgické obväzy 18479,52 18.09.2023 28.09.2023 Download
T 33192100-3 Transportné lehátko 1690,00 18.9.2023 20.9.2023 Download
T 22852000-7 Obaly na pacientske karty s výsekom 1250,00 18.9.2023 20.9.2023 Download
T 33141118-0 Skladané utierky 3000,00 18.9.2023 20.9.2023 Download
T 39532000-0 Dekontaminačná rohož 1365,50 18.9.2023 20.9.2023 Download
SP 45233141-9 asfaltérske práce v areáli FNsP Žilina 7718,20 08.09.2023 13.09.2023 Download
T 35125100-7 Snímače : Senzor pre regionálnu oximetriu kat.č. 3756 : O3: 40 ks 2720,00 14.9.2023 19.9.2023 Download
T 33141642-2,60000000-8 Príslušenstvo k drénom 17501,50 13.09.2023 19.09.2023 Download
T 32324000-0 Televízory,konzoly 1934,16 12.9.2023 14.9.2023 Download
S 90520000-8 Odvoz a likvidácia NO 2999,00 8.9.2023 13.9.2023 Download
S 50750000-7 výmena pokazenej riadiacej jednotky - výťahy Urgent 375,80 05.09.2023 07.09.2023 Download
S 50750000-7 oprava a diagnostika výťahu Poliklinika 152 04.09.2023 07.09.2023 Download
T 33192210-7 Vyšetrovacie kreslo ORL 1500,00 7,9,2023 11.9.2023 Download
T 31521300-7 Prenosná elektrická lampa HEINE EL 10 LED Examination Light & doprava 1650,00 6.9.2023 8.9.2023 Download
T 33123200-0 EKG 1200G 12 kanálové s rozmeraním a interpretáciou , PC EKG synchronizačný softvér s USB prepojením, doprava, inštalácia, zaškolenie, servis 24-48.: 1 kpl. 1583,33 6.9.2023 8.9.2023 Download
T 44192000-2 stavebný materiál 376,49 30.08.2023 05.09.2023 Download
SP 45215100-8 stavebné práce na oddelení ORL 3362,12 31.08.2023 05.09.2023 Download
T 39150000-8 Zdravotnícky nábytok 2713,75 4.9.2023 6.9.2023 Download
T 44192000-2 stavebný materiál 2131,73 25.08.2023 30.08.2023 Download
T 33141118-0,60000000-8 Utierk časť č. 2 9050,61 23.08.2023 30.08.2023 Download
T 33141118-0,60000000-8 Utierky časť č. 1 39035,06 23.8.2023 30.8.2023 Download
S 66514110-0 Havarijné poistenie vozidla KIA 570,05 28.08.2023 04.09.2023 Download
T 09221200-6 Parafín pre histológiu 1450,00 24.8.2023 28.8.2023 Download
T 33190000-8 Príslušenstvo ku kryoablačnej jednotke 3253,38 23.8.2023 25.8.2023 Download
S 71320000-7 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 2280,00 23.-08.2023 23.08.2023 Download
S 50531200-8 oprava centrálneho rozvodu 1319,76 23.08.2023 25.08.2023 Download
S 50531200-8 Presunutie časti centrálneho rozvodu 2264,76 23.08.2023 25.08.2023 Download
SP 45215140-0,45232100-3,45232150-8 Rekonštrukcia potrubných rozvodov TUV 59 365,24 23.8.2023 18.09.2023 Download
T 33168000 Endoskopia, endochirurgické prístroje,60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Flexibilný endoskop 13 673.37 22.8.2023 18/09/2023 Download
T 33141615-4 Vaky na moč 7617,75 22.08.2023 06.09.2023 Download
SP 45233140-2 dodanie a osadenie prenosných obrubníkov medzi rampami 2995 21.08.2023 22.08.2023 Download
T 39150000-8 Rôzny nábytok 2713,75 21.8.2023 23.8.2023 Download
S 90500000-2 vyčerpanie objemu a prečistenie ČOV v CPLDZ 95,20 17.08.2023 18.08.2023 Download
S 71242000-6 zjednodušená projektová dokumentácia pre zriadenie staveniska k búracím prácam existujúcich budov (Asanácia budovy patológie FNsP Žilina a Asanácia budovy urológie FNsP Žilina) 2750 17.08.2023 18.08.2023 Download
SP 45442100-8 maliarske práce na oddelení Chirurgie 9618 16.08.2023 17.08.2023 Download
T 33698100-0,60000000-8 Mikrobiologické kultúry 27910,00 11.8.2023 16.8.2023 Download

«« 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 70 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena