Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
S 45342000-6 oplotenie 1503 15.08.2022 16.08.2022 Download
S 77211500-7 odborné zhodnotenia stromov 80 15.08.2022 16.08.2022 Download
S 50324200-4 BTK anesteziolog. prístroja Aespire 100 : 2x, BTK Monitora S/5 Compact: 2x,, BTK Odparovača : 2x, ND, doprava, strata času, práca 1594,00 16.8.2022 18.8.2022 Download
T 48761000-0 - Antivírusový softvérový balík,60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Licencie pre zariadenia FortiGate 500E, FortiAnalyzer VM a FortiSwitch-1024D na obdobie 3 rokov 43 729,45 15.08.2022 24.8.2022 Download
S 42416100-6 oprava výťahu - chirurgia 186 12.08.2022 15.08.2022 Download
T 33696500-0,60000000-8 Laboratórne činidlá časť č. 3 3038,80 15.8.2022 22.8.2022 Download
T 33696500-0,60000000-8 Laboratórne činidlá časť č. 2 3578,17 15.8.2022 22.8.2022 Download
T 33696500-0,60000000-8 Laboratórne činidlá časť č. 1 3603,80 15.8.2022 22.8.2022 Download
T 33652000-0 Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 5391998,48 12.8.2022 12.9.2022 Download
SP 45453100-8 odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v objekte práčovne 5965,10 12.08.2022 12.08.2022 Download
T 44111700-8 dodávka dlažby a obkladov 482,90 10.08.2022 12.08.2022 Download
S 90500000-2 vyčerpanie ČOV v CPLDZ 80,70 10.08.2022 12.08.2022 Download
T 33153000-7 ShockPulse SE Transducer 1ks, ShockPulse-SE Nose Cone 1ks 8175,83 12.08.2022 15.08.2022 Download
SP 45215100-8 Rekonštrukcia jestvujúcich priestorov PKII za účelom vybudovania ambulancií úrazovej chirurgie a chirurgie 93359,99 11.8.2022 23.8.2022 Download
S 50430000-8 Diagnostiku a opravu operačného systému EVA , výmena vadných komponentov, nastavenie prístroja, testovacia prevádzka, kontrola, nastavenie parametrov, práca, doprava. 5495,00 11.8.2022 15.8.2022 Download
S 50531300-9,34913000-0,6000000-8 Servis kompresorovej stanice 40000,00 10.8.2022 16.8.2022 Download
S 72224000-1 – Poradenstvo pri riadení projektov ,,VYPRACOVANIE ŽIADOSTI A IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU O NFP : POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU VEREJNÝCH HISTORICKÝCH A PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH BUDOV 9500,00 10.8.2022 12.8.2022 Download
S 98390000-3 prenájom mobilné vodové WC 90 09.08.2022 10.08.2022 Download
T 42214000-9 Parný, varný kotol 6147,20 9.8.2022 11.8.2022 Download
T 33123220-6 EKG navigačný systém s príslušenstvom – komplet 6490,00 9.8.2022 11.8.2022 Download
T 42718100 Žehliace stroje,42932000 Mangle 30123400 Skladacie stroje 42718200 Žehliace lisy 60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Technologické vybavenie práčovne ( žehlenie, skladanie, mangľovanie) 339 480.00 9.8.2022 07/09/2022 Miestny čas: 09:00 Download
T 44112120-5 montážne príslušenstvo 973,39 01.08.2022 09.08.2022 Download
SP 45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk Vybudovanie dočasného parkoviska v areály FNsP žilina II.Etapa v staniční od 00.30 po staničenie 0.60 63064,44 02.08.2022 16.8.2022 Download
T 18000000-9 Pracovná obuv 1199,00 9.8.2022 11.8.2022 Download
T 44111700-8 Dlažba 30x30 BALVANO 33,3x33,3 DAA3B576 700 04.08.2022 08.08.2022 Download
S 71351810-4 Topografické služby ,, VYHOTOVENIE JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV AREÁLU FNSP ŽILINA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTA ŽILINA” 69 800,00 5.8.2022 16.8.2022 Download
T 44111000-1 stavebný materiál 2821,95 27.07.2022 04.08.2022 Download
T 30213300-8 - Stolový počítač; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 30231320-6 - Dotykové monitory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu Kancelárske počítače, monitory 23,8“, all-in-one počítač a dotykové monitory 32“ 31317,00 3.8.2022 11.8.2022 Download
SP 44221100-6 prekovanie okien -kuchyňa 413,04 01.08.2022 02.08.2022 Download
S 42416100-6 oprava výťahov - interné odd. a chirurgický pavilón 336 29.07.2022 01.08.2022 Download
T 32300000-6, 30231200-9 Televízory, konzoly 1022,50 1.8.2022 3.8.2022 Download
T 18230000-0 Pracovné blúzy, šaty, nohavice 1713,75 29.7.2022 2.8.2022 Download
SP 45432100-5 odstránenie pôvodného poteru vrátane likvidácie a nivelizácia podkladu do 10 mm 3113,61 28.07.2022 29.07.2022 Download
T 33763000-6 Utierky ( Papierové uteráky na ruky) 36436,50 26.7.2022 10.8.2022 Download
S 505313009,34913000-0,60000000-8 Servis kompresorovej stanice 40000,00 28.7.2022 3.8.2022 Download
T 33696200-7 Činidlá na zisťovanie krvných faktorov 9065,09 25.7.2022 29.7.2022 Download
T 33696500-9 Laboratórne činidlá 10220,77 28.7.2022 03.8.2022 Download
T 16310000-1, 16160000-4 záhradnícke potreby 950,72 28.07.2022 28.07.2022 Download
SP 45261910-6 Oprava havarijného stavu strechy kotolne 9122 21.07.2022 25.07.2022 Download
T 31217000-0, 60000000-8 Tlmiče, dopravné služby 1032,00 25.7.2022 27.7.2022 Download
T 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje 33191100-6 - Sterilizátory 33191110-9 - Autoklávy 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Parný sterilizátor 67 524,00 25.7.2022 04.08.2022 12:00:00 Download
S 85100000-0 Pracovná zdravotná služba 195000,00 21.7.2022 2.8.2022 Download
S 71351810-4 Topografické služby Zrušená,, VYHOTOVENIE JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV AREÁLU FNSP ŽILINA V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MESTA ŽILINA” 69 800,00 20.7.2022 1.8.2022 Download
T 31224400-6 Prílsušenstvo pre monitory vitálnych funkcií. 1044,00 20.7.2022 22.7.2022 Download
S 90520000 Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom Zabezpečenie likvidácie a spracovania nebezpečného odpadu. 358400,00 19.7.2022 18.8.2022 Download
T 33192210-7 Stôl k ultrazvukovému vyšetreniu GOLEM 2293,30 18.7.2022 20.7.2022 Download
T 31217000-0 Tlmiče na dvere 1288,00 15.7.2022 18.7.2022 Download
T 09221200-6 Parafín pre histológiu 1421,50 14.7.2022 18.7.2022 Download
T 39131100-0 Kovové regále na archiváciu dokumentov 3630,00 13.7.2022 15.7.2022 Download
S 72250000-2 Správa skladového hospodárstva, SW 1950,00 13.7.2022 15.7.2022 Download

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 55 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena