čiastkové objednávky vystavené k zmluve, ktorá je výsledkom VO