Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1321/2015/00024

025/1321/2015/00024
Kategória zákazky: 025/1321/2015/00024
CPV: Seminár "Novela zákona o DPH od 01. 01. 2016 a vybrané problémy zákona o DPH v praxi - 2 zamestnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 90,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-11-05
6a. Meno/obchodné meno: EDUCO-CONSULT, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 36663484
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Ivan Maèuga
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.68888 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena