Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2015/01021/V

060/001/2015/01021/V
Kategória zákazky: 060/001/2015/01021/V
CPV: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Príjmová gynekologická ambulancia" pre výber zhotovite¾a.
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 950 s DPH
Predpokladaná hodnota: 060/001/2015/01021/V
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-11-18
6a. Meno/obchodné meno: Ing. Zuzana Šparcová
6b. Adresa/sídlo: Kvetná 562/18, 013 13 Rajecké Teplice
6c. Identifikaèné èíslo: 1033440870
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Jozef Pollák
7b. Funkcia fyzickej osoby: námestník HTU

 

4 Queries Used
0.60203 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena