Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1168/2015/00022

025/1168/2015/00022
Kategória zákazky: 025/1168/2015/00022
CPV: Povinné preškolenie vodièov - 4 zamestnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 96,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-10-13
6a. Meno/obchodné meno: Mgr. Jiøí Androviè - ANDER
6b. Adresa/sídlo: Divina 542, 013 31 Divina
6c. Identifikaèné èíslo: 14216493
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Ivan Maèuga
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.63915 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena