Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1140/2015/00020

025/1140/2015/00020
Kategória zákazky: 025/1140/2015/00020
CPV: Povinné preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 3 zamesnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 42,30 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-10-07
6a. Meno/obchodné meno: Eva Ïungelová - POINT EXTRA
6b. Adresa/sídlo: M. R. Štefánika 886/42
6c. Identifikaèné èíslo: 46480382
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Ivan Maèuga
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.53214 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena