Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1040/2015/00019

025/1040/2015/00019
Kategória zákazky: 025/1040/2015/00019
CPV: Seminár k novinkám verzie PAM 30.03 Vema - 2 zamestnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 108,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-09-21
6a. Meno/obchodné meno: VEMA, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 31355374
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Pavol Drugaj
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.53008 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena