Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 070/101/2015/09

070/101/2015/09
Kategória zákazky: 070/101/2015/09
CPV: poradenstvo
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 660,00 s DPH
Predpokladaná hodnota: zmluva nie je zverejnená
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-07-28
6a. Meno/obchodné meno: WIBO-SWISS a.s.
6b. Adresa/sídlo: Nobelova 18, 831 02 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 35786370
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Ing. Pavol Drugaj
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.55642 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena