Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2015/00471

060/001/2015/00471
Kategória zákazky: 060/001/2015/00471
CPV: Nákup zámoèníckeho materiálu
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 448,08 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-05-29
6a. Meno/obchodné meno: EXIS, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Višòové 357
6c. Identifikaèné èíslo: 31580076
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Jozef Pollák
7b. Funkcia fyzickej osoby: námestník HTO

 

4 Queries Used
0.64581 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena