Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2015/00319/K

060/001/2015/00319/K
Kategória zákazky: 060/001/2015/00319/K
CPV: Oprava kompresora
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 2304 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-04-08
6a. Meno/obchodné meno: AIR kompresory, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Horná 16, 974 01 Bansk. Bystrica
6c. Identifikaèné èíslo: 4647021
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Pavol Drugaj
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾ FNsP

 

4 Queries Used
0.87115 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena