Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0378/2015/00014

025/0378/2015/00014
Kategória zákazky: 025/0378/2015/00014
CPV: Aktualizaèná odborná príprava - predåženie platnosti osvedèenia elektortechnik - 1 zamestnanec
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 42,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-03-20
6a. Meno/obchodné meno: MARKAB, spol. s r. o.
6b. Adresa/sídlo: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 00615871
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.49789 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena