Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0263/2015/00011

025/0263/2015/00011
Kategória zákazky: 025/0263/2015/00011
CPV: Seminár Poh¾adávky štátu pod¾a nového zákona od 01. 01. 2015 1 zamestnanec
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 55,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-03-02
6a. Meno/obchodné meno: EDOS-PEM Inštitút vzdelávania
6b. Adresa/sídlo: Tematínska 4, 851 05 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36287229
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.53451 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena