Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0236/2015/00010

025/0236/2015/00010
Kategória zákazky: 025/0236/2015/00010
CPV: Seminár Zmeny v správe dokumentov od r. 2015 a z nich vyplývajúce nutné zmeny v praxi - 2 zamestnanc
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 100,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-03-02
6a. Meno/obchodné meno: EDOS-PEM Inštitút vzdelávania
6b. Adresa/sídlo: Tematínska 4, 851 05 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36287229
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.73072 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena