Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2015/00099/OI

060/001/2015/00099/OI
Kategória zákazky: 060/001/2015/00099/OI
CPV: Poèítaèové vybavenie
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 233,04 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-02-04
6a. Meno/obchodné meno: Rena, s.r.o
6b. Adresa/sídlo: Revoluèná 5, 010 01 ZA
6c. Identifikaèné èíslo: 31566839
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Jozef Pollák
7b. Funkcia fyzickej osoby: námestník HTU
5. Identifikácia objednávky: 060/001/2015/00099/OI zo dòa 04.02.2015

 

4 Queries Used
0.5356 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena