Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0123/2015/00006

025/0123/2015/00006
Kategória zákazky: 025/0123/2015/00006
CPV: Seminár \"Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, výklad a jeho aplikácia ..\" 1 zamestnanec
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 84,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-01-28
6a. Meno/obchodné meno: Wolters Kluwer s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 31348262
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.7281 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena