Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0096/2015/00005

025/0096/2015/00005
Kategória zákazky: 025/0096/2015/00005
CPV: Povinné preškolenie na obsluhu motorových dopravných vozíkov - 1 zamestnanec
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 11,68 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-01-21
6a. Meno/obchodné meno: Eva Ïungelová POINT EXTRA
6b. Adresa/sídlo: M. R. Štefánika 886/42, 010 01 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 46480382
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.48091 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena