Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0082/2015/00004

025/0082/2015/00004
Kategória zákazky: 025/0082/2015/00004
CPV: Seminár k novinkám verzie PAM 30.00
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 162,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-01-20
6a. Meno/obchodné meno: Vema, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 31355374
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.59013 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena