Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0081/2015/00003

025/0081/2015/00003
Kategória zákazky: 025/0081/2015/00003
CPV: Seminár \"Roèné zúètovanie dane za r. 2014 a zmeny v mzdovej uètárni od 01.01. 2015\"
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 120,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-01-20
6a. Meno/obchodné meno: EDUCO-CONSULT, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 36663484
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.81117 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena