Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/0069/2015/00001

025/0069/2015/00001
Kategória zákazky: 025/0069/2015/00001
CPV: Odborný seminár \"Rozsiahle a dôležité zmeny v daniach z príjmov PO a FO od 01012015 2 zamestnanci
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 120,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2015-01-16
6a. Meno/obchodné meno: Ing. Eva Benková - EDUCA SLOVAKIA
6b. Adresa/sídlo: Závodie, 9. mája 5, 010 04 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 41407610
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.51252 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena