Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 025/1931/2014/00028

025/1931/2014/00028
Kategória zákazky: 025/1931/2014/00028
CPV: Odborná príprava v radiaènej ochrane pri lekárskom ožiarení
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 1.428,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2014-12-05
6a. Meno/obchodné meno: Inžinierske služby, spol. s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Komenského 19, 036 01 Martin
6c. Identifikaèné èíslo: 45633771
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Štefan Volák
7b. Funkcia fyzickej osoby: riadite¾

 

4 Queries Used
0.71174 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena