Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/01335/V

060/001/2019/01335/V
Kategória zákazky: 060/001/2019/01335/V
CPV: Spracovanie projektu pre stavebné povolenie na detské ihrisko
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 380,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-07-30
6a. Meno/obchodné meno: Ing. Michal Staník
6b. Adresa/sídlo: Korzo 3468/18, 010 15 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 48035289
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.50453 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena