Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 7604/19

7604/19
Kategória zákazky: 7604/19
CPV: Programová úprava - Klinika - Automatický výpoèet èasu prípravy
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 672,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-07-22
7a. Meno/obchodné meno: STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
7b. Adresa/sídlo: Hroncova 3, 040 01 Košice 1
7c. Identifikaèné èíslo: 31710549

 

4 Queries Used
0.7801 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena