Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/01276/U

060/001/2019/01276/U
Kategória zákazky: 060/001/2019/01276/U
CPV: Dezinsekèné práce
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 45,92 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-07-18
6a. Meno/obchodné meno: Jozef Ondrišík
6b. Adresa/sídlo: Gabriela Povalu 27, Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 14215454
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny a ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.76158 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena