Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0760/2019/00023

020/0760/2019/00023
Kategória zákazky: 020/0760/2019/00023
CPV: Seminár "Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahranièia 2019 - 2 zamestnanci O¼Z
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 140,40 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-07-22
6a. Meno/obchodné meno: Poradca podnikate¾a, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 31592503
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.5696 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena