Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 020/0754/2019/00021

020/0754/2019/00021
Kategória zákazky: 020/0754/2019/00021
CPV: Seminár "Problematika stavebných zákaziek na Slovensku - diskusné fórum" - 2 zamestnanci OVO+HTO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 216,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 020/0678/2019/00019
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-07-18
7a. Meno/obchodné meno: OTIDEA, s. r. o.
7b. Adresa/sídlo: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
7c. Identifikaèné èíslo: 47139200

 

4 Queries Used
0.64817 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena