Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 020/0755/2019/00022

020/0755/2019/00022
Kategória zákazky: 020/0755/2019/00022
CPV: Seminár "Obstarávame so zaèiatoèníkmi podrobne a elektronicky" - 1 zamestnanec OVO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 174,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 020/0679/2019/00020
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-07-18
7a. Meno/obchodné meno: OTIDEA, s. r. o.
7b. Adresa/sídlo: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
7c. Identifikaèné èíslo: 47139200

 

4 Queries Used
0.49197 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena