Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 7245/19

7245/19
Kategória zákazky: 7245/19
CPV: Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 76,80 s DPH
Predpokladaná hodnota: 311/04/2018/OD
5. Identifikácia objednávky: 330/53/2019
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-07-16
7a. Meno/obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
7b. Adresa/sídlo: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
7c. Identifikaèné èíslo: 37954521

 

4 Queries Used
0.47449 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena