Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 6942/19

6942/19
Kategória zákazky: 6942/19
CPV: Modul eRecept - upgrade na verziu v3
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 4800,00 s DPH
Predpokladaná hodnota: 014/1/2019/028
6. Dátum doruèenia faktúry: 2018-07-04
7a. Meno/obchodné meno: STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
7b. Adresa/sídlo: Hroncova 3, 040 01 Košice 1
7c. Identifikaèné èíslo: 31710549

 

4 Queries Used
0.61575 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena