Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0680/2019/00021

020/0680/2019/00021
Kategória zákazky: 020/0680/2019/00021
CPV: Seminár "Nové pravidlá obstarávania IKT zákaziek - platné od 17. mája 2019 - 2 zamestnanci OVO+ISaS
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 180,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-06-20
6a. Meno/obchodné meno: creatio eu, s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Drieòová 34, 821 01 Bratislava - mestská èas Ružinov
6c. Identifikaèné èíslo: 50242032
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Bízik, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: medicínsky riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.72204 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena