Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0679/2019/00020

020/0679/2019/00020
Kategória zákazky: 020/0679/2019/00020
CPV: Seminár "Obstarávame so zaèiatoèníkmi podrobne a elektronicky" - 1 zamestnanec OVO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 174,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-06-20
6a. Meno/obchodné meno: OTIDEA, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 47139200
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Bízik, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: medicínsky riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.66545 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena