Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Dobropis » 032/001/2019/03092

032/001/2019/03092
Kategória zákazky: 032/001/2019/03092
CPV: kefka na èistenie kanýl
Dátum zverejnenia zákazky na webe: -30,80 bez DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky: 032/002/2019/01366
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-05-31
7a. Meno/obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce
7c. Identifikaèné èíslo: 36531774

 

4 Queries Used
0.55399 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena