Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 5176/19

5176/19
Kategória zákazky: 5176/19
CPV: Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 21,60 s DPH
Predpokladaná hodnota: 311/04/2018/OD
5. Identifikácia objednávky: 330/39/2019
6. Dátum doruèenia faktúry: 2019-05-22
7a. Meno/obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
7b. Adresa/sídlo: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
7c. Identifikaèné èíslo: 37954521

 

4 Queries Used
0.6008 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena