Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0595/2019/00017

020/0595/2019/00017
Kategória zákazky: 020/0595/2019/00017
CPV: Seminár 9. roèník Advance Health Leadership Forum 1 zam OSsZP
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 686,34 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-30
6a. Meno/obchodné meno: Advance Healtcare Management Institute s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: U Háje 296/22, 147 00 Prha 4, ÈR
6c. Identifikaèné èíslo: 28986024
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.67039 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena