Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0594/2019/00016

020/0594/2019/00016
Kategória zákazky: 020/0594/2019/00016
CPV: Seminár "cestovné náhrady a ichh poskytovanie v r. 219 na príkladoch" - 2 zam O¼Z
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 100,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-30
6a. Meno/obchodné meno: EDUCO-CONSULT, s. r. o.
6b. Adresa/sídlo: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 36663484
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.67648 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena