Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0571/2019/00014

020/0571/2019/00014
Kategória zákazky: 020/0571/2019/00014
CPV: Národné eFórum "Elektronizácia VO" 2 zamestnanci OVO + 1 zamestnanec HTO
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 316,80 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-24
6a. Meno/obchodné meno: NAR marketing s. r. o. org. zložka podniku zahr. osoby
6b. Adresa/sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36694207
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.67556 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena