Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0570/2019/00013

020/0570/2019/00013
Kategória zákazky: 020/0570/2019/00013
CPV: Preškolenie vodièov na obsluhu MDV - 1 zamestnanci OLVaS
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 14,04 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-24
6a. Meno/obchodné meno: Eva Ïungelová - POINT EXTRA
6b. Adresa/sídlo: M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
6c. Identifikaèné èíslo: 46480382
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.45932 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena