Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 020/0400/2019/00010

020/0400/2019/00010
Kategória zákazky: 020/0400/2019/00010
CPV: Overenie odbornej spôsobilosti pre povolanie výahár skupina AC1 - D. Paur, L.Hulinko
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 144,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-24
6a. Meno/obchodné meno: Technická inšpekcia, a. s.
6b. Adresa/sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 36653004
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny riadite¾, ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.66288 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena