Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Objednávky » 060/001/2019/00807

060/001/2019/00807
Kategória zákazky: 060/001/2019/00807
CPV: Televízor
Dátum zverejnenia zákazky na webe: 259,00 s DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Dátum vyhotovenia objednávky: 2019-05-09
6a. Meno/obchodné meno: Elektrosped s.r.o.
6b. Adresa/sídlo: Pestovate¾ská 13, Bratislava
6c. Identifikaèné èíslo: 35765038
7a. Meno a priezvisko fyzickej osoby: Igor Stalmašek, Peter Braška
7b. Funkcia fyzickej osoby: generálny a ekonomický riadite¾

 

4 Queries Used
0.73947 Seconds to execute

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena